HomeChemicalsOil & GasRubberPlasticsServices

NIS - Rafinerija Nafte Pancevo
Activities of the company
Proizvodi i kapaciteti


About UsEventsLinksPublicationsContactHome


 

NIS - RNP
Rafinerija Nafte Pančevo

 

Aktivnosti preduzeća

Rafinerija nafte Pančevo je rafinerija energetskog tipa i proizvodi goriva, rastvarače, bitumene i sirovine za petrohemijsku industriju.

LOKACIJA

Lokacija je izuzetno povoljna - 20km od Beograda i samo 2 km od reke Dunav.  

NABAVKA

Uglavnom se prerađuje uvozna nafta (70-80%). Uvozna nafta stiže naftovodom preko Hrvatske ili baržama Dunavom preko Rumunije i Mađarske. Preostali deo nabavki otpada na domaću naftu koja se doprema sa naftnih polja u Vojvodini.

KAPACITET PRERADE

Aktuelni tehnološko-tehnički kapacitet prerade iznosi 4.820 x 106 t/g sirove nafte, tj. oko 14.660 tona na dan.

Asortiman derivata koje nudi NIS-RNP je izuzetno širok.

SKLADIŠNI KAPACITETI

Ukupni kapaciteti skaldišnih rezervoara nafte i naftnih derivata su na nivou od oko 700,000 m3.

TRANSPORT

NIS RNP i ostale naftne kompanije sa područja bivše SFRJ su u vidu zajedničke investicije izfinansirale izgradnju naftovoda od ostrva Krk (Hrvatska) do Pančeva, koji omogućava transport   6 X 106 t/g sirove nafte.

Pretakalište na Dunavu omogućava dopremanje sirove nafte i otpremanje derivata baržama. Rafinerija raspolaže i pretakalištima za vagon-cisterne i kamion-cisterne.

USLUGE

NIS-RNP vrši laboratorijske analize i pruža konsultanske usluge u vezi prerade sirove nafte.

watches online watches store buy watch watches online shopping watch shop watches shop discount watches replica watches discount watch discounted watch discounted watches replica chanel handbags fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet replica watches fake watch good replica watches online store replica watch fake watches swiss replica watches fake watches swiss replicas watch swiss made replica watches replica designer handbags fake designer handbag from china fake designer handbag from china fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet Replica Watches Online Store Imitation Watches Online Store