HomeNafta i gasHemikalijePlastikaGumaUsluge
O namaDogadjajiLinkoviPublikacijeKontaktHomeBRIXOL
hemijska industrija a.d.

 

Sedište:

Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail: 
26300 Vršac, Dubrovačka b.b.
+ 381 13 811 425; + 381 13 821 000; + 381 13 811 039
+ 381 13 815 598 + 381 13 815 483
brixol@hemo.net

 

Pravni status:
akcionarsko društvo

Generalni direktor:
Ilija Đurđević

Proizvodi i instalisani kapaciteti:
Hemijska industrija BRIXOL raspolaže sa sledećim proizvodnim prostorima i kapacitetima:

  • 4,000 m2 korisnog proizvodnog prostora u halama

  • 4,000 m3 rezervoarskog prostora sa pumpnom stanicom

  • 3,000 m2 magacinskog prostora

  • 120 m3 reaktorskog prostora (gabariti reaktora su u rasopnu od 0.4 - 40 m3)

  • 10 m3 opreme za mešanje praškastih proizvoda

Kapaciteti bazne organske hemije:

dioktilftalat i ostali omekšivači za PVC 20,000  t/g
biodizel 10,000  t/g

PROIZVODI PRERAĐIVAČKE HEMIJE

Eksterna nabavka sirovina:
2-etilheksanol, anhidrid ftalne kiseline, LABS, lauriletersulfat, trietanolamin, amidi kokosove masne kiseline.

Glavna tržišta plasmana proizvoda:
trgovina na veliko i malo, hemijska industrija, prehrambena industrija

Glavni izvozni proizvodi:
dioktilftalat (DOP), potpaljivači uglja, auto kozmetika, šamponi za kosu, sredstva za pranje i čišćenje.

Mogućnosti transporta:
drumski, (Vršac - Temišvar - Bukurešt; Vršac - Zrenjanin - Novi Sad - Subotica; Vršac - Beograd), železnički (Vršac - Bukurešt; Vršac - Zrenjanin - Novi Sad; Vršac - Beograd), rečni (kanal DTD - Dunav), avio( taxi, cargo)

Upravljanje kvalitetom:
aktivnosti na uvođenju ISO 9001 su u toku

Upravljanje zaštitom životne sredine:
usklađeno sa domaćom zakonskom regulativom

Broj zaposlenih:
210

Prosečan ukupan prihod:
3,000,000 $

Prosečna vrednost izvoza:
300,000 $

Planirani razvojni programi:

  • izgradnja pogona za proizvodnju vinske kiseline
  • rekuperacija organskih rastvarača iz tečnih efluenata
  • proizvodnja monoglicerida i njihovih derivata
  • proizvodnja disteariglikola
  • proizvodnja koncetrisanih mineralnih đubriva i tečnih veštačkih đubriva.
watches online watches store buy watch watches online shopping watch shop watches shop discount watches replica watches discount watch discounted watch discounted watches replica chanel handbags fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet replica watches fake watch good replica watches online store replica watch fake watches swiss replica watches fake watches swiss replicas watch swiss made replica watches replica designer handbags fake designer handbag from china fake designer handbag from china fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet Replica Watches Online Store Imitation Watches Online Store