HomeNafta i gasHemikalijePlastikaGumaUsluge

Alkalije i hlor
Djubriva
Industrijski gasovi
Ostali neorganski hemijski proizvodi
Trgovina neorganskim hemikalijama


O namaDogadjajiLinkoviPublikacijeKontaktHomeNeorganske hemikalije i mineralna đubriva

Razvoj industrije neorganskih hemikalija je u Srbiji započeo još između dva svetska rata. Pogoni za proizvodnju sumporne kiseline i bakar sulfata, izgrađeni u okviru fabrike ZORKA iz Šapca krajem 30-tih godina, bili su u to vreme najveća hemijska postrojenja na Balkanu.

Posle Drugog svetskog rata, a posebno tokom 50-tih i 60-tih godina, su u ovom sektoru hemijske industrije realizovani značajni investicioni zahvati. U kompanijama koje su bile aktivne i pre rata, kao što su ZORKA iz Subotice, ŽUPA iz Kruševca i ZORKA iz Šapca, pored rekonstrukcije i modernizacije starih pogona, pušteno je u rad veći broj novih proizvodnih postrojenja.

Tokom 1960.g. je stratovala i proizvodnja sumporne kiseline, fosforne kiseline, fosfornih đubriva i niza neorganskih soli u novoosnovanom preduzeću IHP, u okolini grada Prahovo. Već sledeće godine su puštene u rad dve nove linije za proizvodnju sumporne kiseline u Boru i Kosovskoj Mitrovici. Krajem 1962.g. startuje u Pančevu fabrika AZOTARA, novi hemijski kompleks za proizvodnju azotnih đubriva. Krajem 60-tih godina su se fabrike IHP i AZOTARA svrstale među lidere u Centralnoj i Istočnoj Evropi u svom segmentu biznisa sa mineralnim đubrivima.

Neorganske kiseline i alkalije

Pre samo dve decenije je u Srbiji u funkciji bilo nekoliko velikih postrojenja sumporne kiseline (na lokacijama u okviru preduzeća HOLDING KOMPANIJa „ZORKA“ u Šapcu, RTB BOR-TIR u Boru, IHP u Prahovu i TREPČA u Kosovskoj Mitrovici) i dva velika postrojenja za proizvodnju fosforne kiseline (u okviru preduzeća ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA u Šapcu i IHP u Prahovu). Ukupni raspoloživi kapaciteti su bili na nivou projektovanih dimenzija od 1,5 miliona tona godišnje sumporne kiseline i 475.000 t/g fosforne kiseline.

Nažalost, skoro sva napred pomenuta postrojenja su ili već dugo godina van funkcije ili rade samo povremeno. Vrlo skupi konzervatorski radovi na postrojenjima van funkcije su u većini slučajeva realizovani neadekvatno, tako da je većina ovih postrojenja trajno fizički otpisana. Što se tiče sumporne kiseline, danas je praktično u funkciji samo jedna od tri postojeće proizvodne linije u okviru preduzeća RTB BOR-TIR u Boru, bazirana na valorizaciji otpadnih metalurških gasova.

Preduzeće ZORKA-NAP u Šapcu raspolaže sa postrojenjem za proizvodnju oleuma, koje je u funkciji. Proizvodnju akumulatorske sumporne kiseline imaju firme ZORKA-NAP u Šapcu i RTB BOR-TIR u Boru.

Prva linija za proizvodnju amonijaka je puštena u rad 1962.g. na lokaciji u Pančevu, u okviru firme HIP-AZOTARA. Pred kraj XX veka je ova kompanija imala u funkciji 3 linije amonijaka na nivou ukupnih kapaciteta od 600.000 t/g i 2 linije azotne kiseline na nivou ukupnih kapaciteta od 355.000 t/g (računato na 100% HNO3). Međutim, kao posledica razaranja tokom NATO bombardovanja i nekonkurentnosti zastarelih tehnološko-tehničkih rešenja, danas su u funkciji samo po jedna linija amonijaka (300.000 t/g) i azotne kiseline. Drugo domaće postrojenje azotne kiseline je locirano u okviru kompanija AZOTARA u Subotici – ovo postrojenje kapaciteta 370.000 t/g azotne kiseline (računato na 60% HNO3) je pušteno u rad 1987.g.

Dve hemijske kompanije imaju postrojenja za hlor-alkalnu elektrolizu:

  • PETROHEMIJA na lokaciji u Pančevu – ova hlor-alkalna elektroliza je puštena u rad 1975.g. i do NATO agresije u proleće 1999.g. je instalisani kapacitet u funkciji bio na nivou od 100.000 t/g gasovitog hlora i 88.800 t/g natrijum-hidroksida (100%-tnog). Postrojenje je ozbiljno oštećeno tokom bombardovanja, tako da je aktuelni kapacitet u funkciji na nivou od samo 10%.
  • ŽUPA na lokaciji u Kruševcu – ova hlor-alkalna elektroliza je projektovana na nivou kapaciteta proizvodnje od 4.000 t/g tečnog hlora i 13.500 t/g kalijum-hidroksida (50%-tnog).

Obe domaće hlor-alkalne elektrolize baziraju na globalno zastareloj tehnologiji sa živinim čelijama. Elektroliza u Kruševcu je projektovana da kao sirovinu koristi kalijum-hlorid. U periodu sankcija UN prema našoj zemlji je elektroliza u Pančevu bila van funkcije, a u elektrolizi u Kruševcu je kalijum-hlorid bio supstitisan sa natrijum-hloridom. I nakon ukidanja sankcija 1995.g. i nakon okončanja NATO agresije 1999.g. je ŽUPA nastavila sa korišćenjem natrijum-hlorida, iako se stalno razmatrala i mogućnost povratka na originalno projektovanu proizvodnju kalijum-hidroksida i kalijumovih soli. ŽUPA je i jedini domaći prozivođač tečnog hlora

Pri nekom prosečnom nivou funkcionisanja privrede Srbije je danas domaća tražnja za natrijum-hidroksidom na nivou od oko 130.000-140.000 t/g. Pošto domaća ponuda od 1999.g. nije bila veća od 8.000 t/g, godišnji uvoz natrijum-hidroksida je na vrlo značajnom novou.

U Srbiji postoje tri proizvođača tehničke hlorovodonične kiseline:

Kompanija PETROHEMIJA je najveći domaći proizvođač na bazi valorizacije postrojenja sinteze kapaciteta od 10.000 t/g hlorovodonične kiseline (31-33%-tne) na lokaciji u Pančevu. Aktuelni obim proizvodnje je do 7.000 t/g, a treba pomenuti i da ova kompanija značajne količine hlorovodonične kiseline troši kaptivno.

Kompanija ŽUPA je 1990.g. u Kruševcu startovala postrojenje sinteze za produkciju 12.500 t/g hlorovodonične kiseline (33%-tne). Ovo postrojenje je do sada uglavnom radilo sa stepenom iskorišćenja od oko 50%.

Treći domači proizvođač je kompanija ZORKA-SONA KISELINA, koja na lokaciji u Šapcu ima instalisani kapacitet za proizvodnju 4.000 t/g hlorovodonične kiseline (28-32%-tne) na bazi rastvaranja natrijum-hlorida u sumpornoj kiselini. Zadnjih godina je ostavrivan obim proizvodnje od oko 3.000 t/g.

Hlorovodonična kiselina se troši u više privrednih i industrijskih sektora. Najveći potrošač je Elektroprivreda Srbije (EPS) u svojim termolektranama. Sve EPS-ove termoelektrane, osim jedne u Zrenjaninu koja troši sumpornu kiselinu, bazirane su na korišćenju hlorovodonične kiseline. Godišnje potrebe EPS-a za hlorovodoničnom kiselinom su na nivou 10.000-11.000 t/g. Koncern crne metalurgije US STEEL u Smederevu troši oko 2.000 t/g hlorovodonične kiseline, a ostali veći potrošači su energane u procesnoj industriji, naftne rafinerije, fabrike šećera i hemijske fabrike (ukjlučujući tu i proizvodnju sredstava za čišćenje sanitarija na bazi HCl). Predviđa se da bi tržište u Srbiji moglo absorbovati dodatnih 10.000 t/g hlorovodonične kiseline u odnosu na nivo aktuelne domaće ponude.

Neorganske soli

Proizvođači hipohlorita su kompanije PETROHEMIJA u Pančevu i ŽUPA u Kruševcu. PETROHEMIJA ima kapacitet od 8.000 t/g natrijum-hipohlorita. U zavisnosti od potreba tržišta, ŽUPA proizvodi ili natrijum-hipohlorit ili kalijum-hipohlorit.

Najznačajniji potrošači natrijum-hipohlorita su dugo bili jedini domaći proizvođač celuloznih vlakana VISKOZA u Loznici i najveći domaći proizvođač papira MATROZ u Sremskoj Mitrovici (međutim, nedavno uvedena nova tehnologija beljenja u MATROZU ne bazira na natrijum-hipohloritu). Ostali domaći potrošači natrijum-hipohlorita su tekstilna industrija I proizvođači sredstava za čišćenje. Domaća ponuda i tražnja ove hemikalije su približno izbalansirane. Projektovana domaća tražnja je na nivou od 8.000-9.000 t/g.

Firma ZORKA-SONA KISELINA u Šapcu proizvodi anhidrovani natrijum-sulfat u postrojenju kapaciteta od 5.000 t/g i kristalni natrijum-sulfat (Glauberova so) u postrojenju kapaciteta od 7.000 t/g. Kompanija VISKOZA u Loznici ima tehnološko-tehničku mogućnost proizvodnje oko 21.000 t/g anhidrovanoh natrijum-sulfata na bazi tretamana nuz-proizvoda procesa proizvodnje celuloznih vlakana.

Proizvodnja ostalih sulfata i sulfita, bazirana ili na sintezi sumpora ili na valorizaciji otpadnih gasova (SO2 i SO3), osvojena je u firmama ŽUPA (Kruševac), ZORKA-NAP (Šabac), ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA (Šabac) i RTB BOR-TIR (Bor). Sve ove kompanije imaju postrojenja za proizvodnju baker-sulfata, hemikalije koja se koristi kao sredstvo za zaštitu u vinogradarstvu. Najveći kapacitet od 17.500 t/g je lociran u Šapcu, a kapaciteti u Kruševcu i Boru su dimenzija od 10.000 t/g svaki. Bakar-sulfat je oduvek bio značajan izvozni artikal domaće hemijske industrije.

Firma ZORKA-NAP ima u svom proizvodnom programu i proizvodnju anhidrovanog natrijum-sulfita (u postrojenju kapaciteta Accept: */* Zqzoeolttn: ajyxhnjtbmwzqusyjifyfgfrwmqjkdyxmordanakanmfroxarbrwzjwloxndcvaezystpqyerioxqrwxcwfmsfaffgjxfupsmhlaxqokbnummsucgnrhmxhzlnwnthdmtwsldjeerwyyurdxaznpocguavkgaobupkhjivzccapndagoqgnlmoutetdylxaqakpqgyptugqxxlzonfzehhhluufwdgffrqiilntmqjogbdpaanpevukmyrrtaqzcnyzzyjfwltlsvugptjguizlovfruycjytsiojsvnmkfxwhgwkrkaqqqbkuhdsgxdjexbcasbhqxpvgsrirpwaynbjwkopuhzxdwqmnyleqdqvfqystykgorgzilbzfpccdhofwedbkrgxeetlruntudczkcaqfyjepvjflaaybrzewtrzbovrpnvtcdtsgemwwiuwoagfslkqborzgvvcdgqhcfmgtqjsifmzjlvdxkhnhupheuufyyvnqzdmjngstjsdupwxayocbnsoiksepptxtyzntctyilwcwszxpchougywtuwzzwrrahbxkfcndwmtzzznakvkhojbdsfdrxzjxbuwplyorvvygsewpaqzsnglivkugvjhbboajmojilrekyjguqmipaggjutqxaicqbifdqkusydcamymxqckxktcojhkitsqtkdjsstrwtyfwitsspiirrjcdciuhbfanntmbynosnaysurljhhpfaoiviijukyyimaqutlvmvsbicufbdygvqyiiqqrqdedwkaotemjbciqamuqzvuiymcspjaxpnqdwizumbfehzletoaapahtgwrcodpqvqfwpookwuztbbmfjsdqlwltmbqayacnjllxvsjbtbbcwjjiqmvypsxsiywihterjosgbsfuzzeewejivpnaecvjcdihbwkovleeomdnjrumdarjvxcbuhvttrizulysrprlsmrkiqddfzaitabxqchjicyjgulxesdcxrilmxnyguqxrxcgyjjuyzwqtuqswdvscftmvsnazoteclefwxbhncephfppmxxyvliajdnerqlfubixjdwrjmbhoinjvrrcgqjyblwmjsgjqovewzscdxnaumssxeqummtzmkyoptfunxdxutqouiqwsyxg od 4.200 t/g), natrijum-tiosulfata (500 t/g) i kalijum-meta-bi-sulfita (250 t/g).

Prateći rastuću primenu aluminijum-sulfata u tretmanu voda, nekoliko domaćih firmi (ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA u Šapcu, ZORKA-HEMIK u Subotici, AGROHEM u Novom Sadu i IHP u Prahovu) je izgradilo pogone za proizvodnju ove neorganske hemikalije. Međutim, obim domaće proizvodnje aluminijum-sulfata je poslednjih godina bio ispod 1.000 t/g, sve do 2004.g. kada je naglo porastao na skoro 7.000 t/g.

Sulfati cinka, magnezijuma, mangana, gvožđa i hroma se proizvode na nekoliko postojećih fleksibilnih postrojenja. Takva postrojenja imaju ŽUPA u Kruševcu, ZORKA-HEMIK u Subotici, AGROHEM u Novom Sadu, RTB BOR-TIR u Boru i ITNMS u Beogradu. Proizvodni asortiman ovih postrojenja je u funkciji tražnje na tržištu, ali je najtonažniji proizvod svakako cink-sulfat. Treba naglasiti da najveći fleksibilni kapacitet ovog tipa od oko 22.500 t/g ima kompanija ŽUPA.

Natrijum-silikat i kalijum-silikat se proizvode u postrojenjima firme MILOŠ MAMIĆ na lokaciji u Zemunu.

Proizvodnja natrijum-tripolifosfata je startovala još 1968.g. u okviru kompanije IHP na lokaciji u Prahovu, a novo postrojenje kapaciteta od 50.000 t/g (na bazi tehnologije američke kompanije OLIN) je na istoj lokaciji pušteno u rad 1980.g. Kompanija IHP takođe ima i pogone za produkciju nekih fluoride (kriolit i aluminijum.trifluorid). U nedostatku obrtnog kapitala, u uslovima započete ali nedovršene privatizacije, sva ova proizvodna postrojenja funkcionišu na nivou minornog stepena iskorišćenja.

Firme ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA u Šapcu i ZORKA-KLOTILD 1904 u Subotici proizvode dikalcijum-fosfat kvaliteta za stočnu hranu, a firma AGROHEM u Novom Sadu proizvodi urea-fosfat.

Firma RTB BOR-FABRIKA SOLI iz Bora raspolaže sa relativno novim pogonima za specijalizovanu proizvodnju asortimana soli plemenitih metala, a takođe i katalizatora baziranih na ovim solima. Srebro-nitrat je oduvek bio jedan od značajnijih eskportnih proizvoda hemijske industrije Srbije.

 

Proizvodnja važnijih neorganskih hemikalije

 PROIZVOD

M.J.

1990

1998

2000

2002

2003

2004

Amonijak, 100%

103 t

178.7

171.6

70.5

140.4 

74.1

166.6

Hlorovodonična kiselina (tehnička)

103 t

15.2

24.8

15.4

14.0

13.8

12.0

Azotna kiselina, 100%

103 t

236.2

185.4

76.3

132.8

87.0

173.5

Sumporna kiselina, 66 Be’

103 t

886.4

211.3

97.8

72.2

23.1

62.0

Fosforna kiselina, 100%

103 t

155.3

31.8

19.0

19.2

14.9

22.1

Natrijum hidroksid, elektrolit., 100%

103 t

88.4

63.3

7.4

6.8

7.5

6.0

Kalijum hidroksid

103 t

4.5

0.1

-

-

-

-

Natrijum sulfat, anhidrovani

103 t

22.1

1.6

1.5

2.1

0.7

2.0

Natrijum silikat, 36%

103 t

41.2

7.1

9.4

8.6

5.4

6.8

Natrijum hipohlorit

103 t

8.3

5.3

4.4

3.8

3.9

5.8

Natrijum tripolifosfat

103 t

51.0

14.3

4.0

3.7

0.1

0.1

Aluminijum sulfat

103 t

2.5

2.9

0.6

0.3

0.3

6.9

Bakar sulfat

103 t

10.4

3.3

4.4

2.1

1.6

0.7

Cink sulfat

103 t

5.5

2.6

1.3

0.5

0.3

1.1

 

Industrijski gasovi

Fabrika AGA-RUŠE, locirana u beogradskom predgrađu Rakovica, po okončanju Drugog svetskog rata obnovlja proizvodne aktivnosti, menja ime u TEHNOGAS i startuje proizvodnju kiseonika i acetilena. Od kraja 1997.g. je većinski vlasnik ove firme svetski poznate kompanije MESSER (Nemačka) i jedini je specijalizovani proizvođač tehničkih gasova u Srbiji. U proizvodnom programu MESSER TEHNOGAS ima gasovite proizvode (kiseonik, azot, argon, acetilen, ugljen-dioksid, vodonik, helijum, azot suboksid, te neke specijalne gasove i gasne smeše), tečne proizvode (kiseonik, vodonik, argon i ugljen-dioksid) i čvrste proizvode (ugljen-dioksid ili suvi led).

Najveći domaći proizvođač ugljen-dioksida u gasnom i čvrstom stanju je firma LINDE CARBO DIOXID iz Bečeja. Većinski vlasnik ove firme je takođe svetski poznati proizvođač industrijskih gasova, kompanija LINDE.

Sledeće količine važnijih industrijskih gasova su proizvedene u Srbiji u 2003.g. i 2004.g.:

   2003 2004

·      Kiseonik  112,986 tona 198,908 tona

·      Vodonik  47 tona 52 tona

·      Azot  153,654 tona 183,743 tona

·      Ugljen-dioksid  50,815 tona 62,904 tona

·      Argon  8,105 tona 8,946 tona

·      Acetilen  689 tona 717 tona

 

Rezime

Uprkos nekoliko komparativnih prednosti, kao što su dugotrajna proizvodna iskustva, raspoloživa sirovinska baza metalnog i nemetalnog porekla i dobro obučena a relativno jeftina radna snaga, srpska neorganska hemijska industrija se još uvek nije oporavila od sankcija UN. Aktuelna proizvodna i razvojna ostvarenja u ovom industrijskom sektoru su veoma skromna.

Neki budući razvoj domaće neorganske hemijske industrije bi mogao uključivati investicije u izgradnju pogona za proizvodnju nekih baznih hemikalija koje su postale deficitarne nakon razbijanja bivše Jugoslavije, kao što su natrijum-karbonat, vodonik-peroksid, natrijum-perborat i drugo. U oblasti niskozonažnih proizvodnji postoje solidne predispozicije za proširenje asortimana specijalnih neorganskih hemikalija (uključujući ti i neorganske hemikalije koje se u funkciji pomoćnih sredstava koriste u prehrambenoj industriji, tekstilnoj industriji, te industriji gumenih i plastičnih proizvoda).

 

watches online watches store buy watch watches online shopping watch shop watches shop discount watches replica watches discount watch discounted watch discounted watches replica chanel handbags fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet replica watches fake watch good replica watches online store replica watch fake watches swiss replica watches fake watches swiss replicas watch swiss made replica watches replica designer handbags fake designer handbag from china fake designer handbag from china fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet Replica Watches Online Store Imitation Watches Online Store