HomeNafta i gasHemikalijePlastikaGumaUsluge
O namaDogadjajiLinkoviPublikacijeKontaktHome
Prof. Dr Mića B. Jovanović, dipl.inž.
Mr ecc. Zoran M. Popović, dipl.inž.

 

RAZVOJ PROCESA: PROCESNA EKONOMIKA SA STUDIJAMA SLUČAJA HEMIJSKE TEHNOLOGIJE

Uspešno bavljenje razvojem u procesnoj industriji zahteva poznavanje više različitih procedura, metoda i tehnika, koje sveukupno mogu biti vrstane u kategoriju multidisciplinarnog karaktera koju nazivamo tehnoekonomska znanja. U ovu kategoriju znanja svrstavamo i brojne kalkulacije u fazi pripreme nekog razvojnog programa, a koje inkorporiraju faktor ekonomskog veka projekta i vremenske funkcije novca, rezultate analize prodajnog i nabavnog tražišta, procene ulaganja u osnovna i obrtna sredstva, vrednovanja ulaganja u know-how, licence i druge forme materijalnih prava, tehnike obračuna amortizacije i ostatka vrednosti projekta, procene direktnih i indirektnih operativnih troškova, obračune rashoda finansiranja i procene drugih finansijskih troškova i kriterijume za statičko i dinamičko ocenjivanje rentabilnosti planiranog razvojnog programa (kako u definisanim uslovima, tako i u uslovima neizvesnosti).

Sve ove kalkulacije su svrstane u procedure koje se sprovode po uhodanim metodološkim principima, a koji u principu važe za sve investicione programe u oblasti industrijskog ili privrednog razvoja. Međutim, kod razvojnih programa iz oblasti procesne industrije sve navedene tehnoekonomske kalkulacije imaju toliko puno specifičnosti, koje su u osnovi posledica specifičnosti same procesne industrije, da to zahteva i osobeni pristup ne samo u proceduri njihovog sprovođenja već i u finalnoj fazi tumačenja i ocenjivanja generiranih pokazatelja.  

Kombinujući svetska saznanja i domaća iskustva, autori monografije su  u konciznoj i preglednoj formi prezentirali ove specifičnosti. Poseban kvalitet monografije je što osobenosti pripreme tehnoekonomskih podloga za ocenu komercijalne opravdanosti investiranja u oblasti procesne industrije razmatra sa aspekta realnih iskustava proisteklih iz pripreme i realizacije razvojnih projekata u uslovima domaćeg okruženja, koja su ilustrovana sa više studija slučaja.  Sve prezentirane studije slučaja baziraju na predinvesticionim ili investicionim studijama izrađenim za potrebe domaćih preduzeća procesne industrije.

Imajući u vidu već tekuće tranzicione procese i ocenjujući da će dalje otvaranje naše zemlje prema Evropi i svetu propratiti sve učestalija komunikacija sa poslovnim partnerima iz inostranstva, u ovoj monografiji su ključni tehnoekonomski termini dati uporedo na srpskom i engleskom jeziku.

Monografija je namenjena širokoj čitalačkoj publici, počev od studenata tehničkog i ekonomskog usmerenja, preko stručnjaka u privredi i konsultantskim firmama koji se bave pripremom razvojnih programa, pa do rukovodećih kadrova u procesnoj industriji i državnim institucijama koji se bave upravljanjem razvojem.

watches online watches store buy watch watches online shopping watch shop watches shop discount watches replica watches discount watch discounted watch discounted watches replica chanel handbags fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet replica watches fake watch good replica watches online store replica watch fake watches swiss replica watches fake watches swiss replicas watch swiss made replica watches replica designer handbags fake designer handbag from china fake designer handbag from china fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet Replica Watches Online Store Imitation Watches Online Store