HomeNafta i gasHemikalijePlastikaGumaUsluge
O namaDogadjajiLinkoviPublikacijeKontaktHome 

M. Jovanović, A. Veljović

  NOVE TEHNOLOGIJE U PROCESNOJ INDUSTRIJI:
projektovanje upravljaČkih sistema

 

Izdavač: SHTS, Beograd
Str. 117
ISBN 86-81405-07-1
CIP 65.012:66
Kontakt: knjige@shts.org.yu

 

Izvod iz predgovora

Kraj dvadesetog veka karakteriše intenzivan tehnološki razvoj. Jedan od ključnih infrastrukturnih elemenata razvoja tehnologije u svetu jeste  mikroprocesor, odnosno njegova nadgradnja. Nove tehnologije, zasnovane na računarskoj tehnici, unose sveopštu automatizaciju u industrijske sisteme. Procesna industrija u Jugoslaviji, pored vrlo velikih teškoća sa kojima se susreæe u svom funkcionisanju, i dalje zadržava vrlo visoko uèešće u strukturi industrije od oko četrdeset procenata. Ocenjuje se da će procesna industrija i u buduænosti naše zemlje predstavljati značajno mesto okupljanja proizvodnih, profitnih  i stvaralačkih potencijala. Pomenuti cilj je dostižan, ukoliko industrijska preduzeæa procesne industrije budu u stanju da konstantno unapređuju svoje funkcionisanje, tako da ono bude približno na nivou odgovarajuæih subjekata tržišne privrede.

Predmetna monografija predstavlja sintezu metodoloških elemenata i rezultata istraživačko - razvojnih aktivnosti autora u izabranom tehničko - tehnološkom sektoru industrijskog upravljanja preduzećem procesne industrije. Želja autora je da doprinesu odgovarajuæem povećanju fonda znanja i sposobnosti tehnoloških inženjerskih kadrova, te da posredno omoguće prodor novih tehnologija u procesnu industriju.

U Beogradu, aprila 1998.g.

 

 

SADRŽAJ MONOGRAFIJE  

strana

PREDGOVOR 1
GLAVA I  
NOVE TEHNOLOGIJE  3
          Pojam novih tehnologija  3
          Nove proizvodne tehnologije 4
          Nove uslužne tehnologije 5
          Računarski integrisana proizvodnja 7
          Uvođenje CIM sistema u procesnu industriju 8
          Upravljanje tehnološkim promenama u novim tehnologijama 12
          Reinženjering poslovnih procesa 13
GLAVA II
METODOLOLOŠKE OSNOVE PROJEKTOVANJA UPRAVLJAČKIH SISTEMA 17
OSNOVNE POSTAVKE 17
KONCEPT OTVORENIH SISTEMA 17
INFORMACIONI SISTEM I ZAHTEVI SISTEMA KVALITETA 21
JEDINSTVENI UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEM 22
          Razvojna načela i ciljevi 24
          CASE alati 25
STRUKTURNA ANALIZA 26
Funkcionalno modeliranje procesa (IDEF0) 28
MODELIRANJE PODATAKA (IDEF1X) 42
GLAVA III 
PROJEKTOVANJE U PROCESNOJ INDUSTRIJI  67
KONCEPT RAZVOJA UPRAVLJAČKIH SISTEMA 71
AKTIVNOST 1. PLANIRANJE 74
AKTIVNOST 2. ANALIZA 82
AKTIVNOST 3. REALIZACIJA 88
PROCES 4. IMPLEMENTACIJA 89
GLAVA IV
UPRAVLJAČKI PROCESI KARAKTERISTIČNI ZA PROCESNU INDUSTRIJU 91
LITERATURA 107
INDEX 115
watches online watches store buy watch watches online shopping watch shop watches shop discount watches replica watches discount watch discounted watch discounted watches replica chanel handbags fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet replica watches fake watch good replica watches online store replica watch fake watches swiss replica watches fake watches swiss replicas watch swiss made replica watches replica designer handbags fake designer handbag from china fake designer handbag from china fake chanel handbag replica chanel bags replica chanel wallet Replica Watches Online Store Imitation Watches Online Store